Srpski

Promišljanje o demokratiji

Sloboda govora je osnova zdrave demokratije. Za razvoj demokratije, građani moraju biti sposobni i voljni da izražavaju i razmenjuju ideje između sebe i sa predstavnicima vlade. Sloboda govora omogućava da se suprotstavljena mišljenja čuju i razumeju. Promišljanje o takvim satavovima može pomoći građanima da donose bolje odluke.

Saznajte više...

Šta je promišljanje?

Promišljanje (smislena rasprava) je usredsređena razmena ideja i analiza argumenata u cilju donošenja odluka.

Materijali i izvori

Lekcije