Azerbaycan

Demokratiyada Müzakirələr

Söz azadlığı sağlam demokratiynın əsasıdır. Demokratiynın daha da çiçəklənməsi və inkişafı üçün vətəndaşlar öz aralarıda və dövlət nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparmağı bacarmalı və ona can atmalıdırlar. Söz azadlığı ziddiyyəyli fikirlərin eşidilə və başa düşülə bilməsini təmin edir. (görünüşləri, nöqteyi-nəzərləri) ətraflı düşünmək kömək edə bilər ki, vətəndaşlar daha yaxşı qərarları qəbul edir. Müxtəlif fikir və noqteyi nəzərlərin müzakirəsi vətəndaşların daha yaxşı qərərlar verə bilməsinə kömək edir.

Daha çox öyrən…

Müzakirə nədir?

Müzakirə (ətraflı, məzmunlu düşünmə) ideyaların və qərar qəbul etmək məqsədi ilə arqumentlərin (mübahisələrin) analizinin cəmləşdirilmiş mübadiləsidir.

Material və Resurslar

Dərslər