Cestina

Deliberating in a Democracy

Svoboda projevu je základ zdravé demokracie. Aby demokracie prosperovala, občané musí být schopní a ochotní vyjadřovat své názory a vyměňovat si je navzájem s ostatními spoluobčany i reprezentanty vlády své země. Svoboda projevu zajišťuje, že mohou zaznívat názory odlišné a konfliktní, které mohou být navíc pochopeny. Projednávání-deliberování těchto kontroverzních či konfliktních názorů pomáhá občanům dělat odpovědná rozhodnutí o nelehkých otázkách.

Co je deliberace?

Deliberace je strukturovaná diskuse zaměřená na výměnu názorů a analýzu argumentů s cílem dojít k nějakému rozhodnutí.

Lekce k deliberacím